NajczńôŇõciej zadawane pytania

1.   Jakie sńÖ gŇā√≥wne benefity Logsize:

Logsize jest aplikacjńÖ, kt√≥ra umoŇľliwia szybki i precyzyjny pomiar tarcicy. Apliacja oblicza wielkoŇõńá stosu, liczbńô kŇā√≥d, ŇõrednińÖ Ňõrednicńô i Ňõrednicńô kaŇľdej kŇāody.

2.   Kto ma korzyŇõci z uŇľywania Logsize?

Logsize jest niezastńÖpiony dla kaŇľdego kto dokonuje pomiar√≥w tarcicy:

 • Tartaki
 • Producenci
 • WŇāaŇõciciele las√≥w
 • Dostawcy drewna kominkowego
 • Firmy transportowe

3.   Gdzie mogńô pobrańá Logsize?

Logsize moŇľesz pobrańá z Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logsize

4.   Na jakich urzńÖdzeniach mogńô korzystańá z Logsize?

PrzeprowadziliŇõmy testy, i rekomendujemy do korzystania z Logsize na nastńôpujńÖcych urzńÖdzeniach:

 • Samsung Galaxy Note 10.1 2014 edition
 • HTC One M7
 • Samsung Galaxy Note 8.0
 • Asus MEMO Pad FHD 10
 • Sony Xperia Z2
 • Sony Xperia Tablet Z2; Z3; Z4
 • Samsung Galaxy S2
 • Samsung Galaxy S3
 • Nexus 7 (2013)
 • Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (GT-P5100)

5.   Jak dokŇāadny jest Logsize?

PrecyzyjnoŇõńá Logsize certyfikowana jest przez Metrosert (https://www.metrosert.ee/en/s/company).

6.   

Logsize jest:

 • ŇĀatwy w uŇľyciu
 • DokŇāadny
 • Szybki
 • Efektywny
 • ŇĀatwy do Ňõledzenia
 • Nie wymaga uŇľycia papieru

7.   Czy Logsize jest bezpieczny?

UŇľywamy najwyŇľszej technologii (takiej jak TLS), aby przechowywańá Twoje informacje bezpiecznie. Logsize nie przechowuje danych Twoje karty kredytowej. Inne poufne informacje i transfer danych pomińôdzy Twoim urzńÖdzeniem a moduŇāem przechowywania jest automatycznie szyfrowany z pomocńÖ TLS.

8.   Kto moŇľe zobaczyńá moje wyniki pomiaru?

Wyniki pomiaru zapisane sńÖ w aplikacji pod Rezultatami w menu. JeŇõli firma korzysta z moduŇāu pamińôci, wszystkie pomiary sńÖ zmagazynowane w chmurze i tylko upowaŇľnione osoby majńÖ dostńôp do tych informacji.

9.   Czego mogńô oczekiwańá na okresie pr√≥bnym?

Podczas 14-dniowego okresu pr√≥bnego firma moŇľe korzystańá z aplikacji Logsize i moduŇāu pamińôci. Wszystkie pomiary sńÖ zgromadzone w module pamińôci, gdzie mogńÖ byŇā Ňāatwo filtrowane, analizowane i zaŇāadowane do pliku w Excelu. Zobaczysz jak wiele czasu zaoszczńôdzisz korzystajńÖc z aplikacji, zamiast robińÖc rńôcznie pomiary i wprowadzajńÖc dane.

10. Jakie sńÖ opŇāaty za licencjńô Logsize?

Aplikacja Logsize i moduŇā pamińôci objńôte sńÖ opŇāatńÖ za uŇľytkownika: 100 EUR/miesińÖc.


Czy masz jeszcze jakieŇõ pytania?  Skontaktuj sińô z nami

Twoje dane kontaktowe